Beginning as Research and Development

จุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม เริ่มจากความมุ่งมั่นในการศึกษาค้นคว้าพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและมีความแปลกใหม่ในอุตสาหกรรมความงามของไทย ทำให้ควอลิตี้พลัสได้ก่อตั้งแผนกวิจัยและพัฒนา เพื่อคิดค้นสูตรตำรับเครื่องสำอางด้วยการค้นคว้าวิจัยคุณสมบัติของสารสกัดที่โดดเด่นทั่วโลก นำมาเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่โดดเด่น นอกจากนั้นแล้วแผนกวิจัยและพัฒนายังมุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดในการกระบวนการวิจัยและขั้นตอนการพัฒนาสูตรตำรับเครื่องสำอาง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ต่างประเทศได้

Becoming Research and Innovation

จากการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์และสูตรตำรับด้านความงามอย่างยาวนานได้สร้างมาตรฐานงานวิจัยของบริษัทตามหลักสากลที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพ และความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยสารสกัดเพื่อความงามที่สั่งสมมานานทศวรรษ ทำให้การต่อยอดในการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในตลาดมีผลลัพท์ที่โดดเด่นในแง่ของประสิทธิภาพการใช้งานและในแง่ของการสนับสนุนธุรกิจ ควอลิตี้พลัสจึงได้ก้าวต่อไปสู่ยุคนวัตกรรมด้วยการเปลี่ยนโฉมแผนกวิจัยและพัฒนาสู่แผนกวิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับการมุ่งเน้นเป็นบริษัทเทคโนโลยีสุขภาพและความงามชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมจากเอกลักษณ์พืชพรรณท้องถิ่นเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจในอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม และ QuaTech ได้กำเนิดขึ้นเพื่อสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆที่จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการไปพร้อมกับตอบสนองผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม

Quatech Philosophy

ใส่ใจในธรรมชาติ

ใส่ใจในธรรมชาติ

ธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างมาก เพราะเราเชื่อว่าสรรพคุณของสารสกัดจากธรรมชาติสามารถช่วยบำรุงรักษาสุขภาพและความงามได้อย่างประสิทธิภาพ เราจึงใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการคัดสรรพืชพรรณสมุนไพรที่มีการเพาะปลูกอย่างมีคุณภาพเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาพัฒนาเป็นสารสกัดนวัตกรรมที่มีผลลัพท์อันโดดเด่น

ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง

ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง

มาตรฐานงานวิจัยและมาตรฐานสารสกัดที่ออกแบบจากพื้นฐานความเข้าใจในพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและความงามของผู้บริโภค ทำให้การสร้างนวัตกรรมสามารถประสบความสำเร็จในการต่อยอดในเชิงธุรกิจ การนำผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางทำให้จุดมุ่งหมายของการพัฒนางานวิจัยและสารสกัดของเรานั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มุ่งเน้นความปลอดภัย

มุ่งเน้นความปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์หรือสารสกัดที่เราวิจัยขึ้นมามุ่งเน้นความปลอดภัยเป็นพื้นฐานในการดำเนินธุรกิจของเรา ตั้งแต่กระบวนการค้นคว้าวิจัย จนการคิดค้นสูตรต้นตำรับ เราให้ความสำคัญในความปลอดภัยทุกขั้นตอน ความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยต่อพนักงาน ความปลอดภัยต่อสังคม และที่สำคัญที่สุดความปลอดภัยของผู้บริโภค

Our Certificates

ISO 9001 : 2015 Development and Manufacturing of Skin Care, Face Care and Hair Care

ISO 9001 : 2015 Development and Manufacturing of Skin Care, Face Care and Hair Care

ISO 22716 : 2007 Manufacturing of Skin Care, Face Care and Hair Care

ISO 22716 : 2007 Manufacturing of Skin Care, Face Care and Hair Care

GMP ASEAN Guidelines for Cosmetic – Manufacturing of Skin Care, Face Care and Hair Care

GMP ASEAN Guidelines for Cosmetic – Manufacturing of Skin Care, Face Care and Hair Care

FDA Certification of Manufacturer (โรงงานคลอง 4)

FDA Certification of Manufacturer (โรงงานคลอง 4)

HALAL Certification

HALAL Certification

The Green Industry Certification

The Green Industry Certification

Certificate of Thailand Trust Mark

Certificate of Thailand Trust Mark

TLS 8001-2010 Certification

TLS 8001-2010 Certification

Our Awards

รางวัล SME ดีเด่น ครั้งที่ 8 ปี 2016

รางวัล SME ดีเด่น ครั้งที่ 8 ปี 2016

รางวัลสุดยอด SME ครั้งที่ 9 ปี 2017

รางวัลสุดยอด SME ครั้งที่ 9 ปี 2017

รางวัลสุดยอด SME ครั้งที่ 10 ปี 2018

รางวัลสุดยอด SME ครั้งที่ 10 ปี 2018

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 2018 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น 2018 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ