Biotechnology for health & beauty

Biotechnology for health & beauty

จุดเริ่มต้นของ Quatech (ควอเทค) คือการมุ่งเน้นศึกษาค้นคว้าพืชสมุนไพรไทยที่มีหลากหลายและสรรพคุณทั้งใช้เป็นยาและอาหารมาอย่างยาวนาน ถือว่าเป็นมรดกทางธรรมชาติที่สืบทอดมายาวนาน การนำสมุนไพรและพืชผลผลิตทางการการเกษตรมาต่อยอดด้วยเทคโนโลยีชีวภาพอันทันสมัยเป็นภารกิจหลักของ QuaTech ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสมุนไพรและพืชท้องถิ่น ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้สามารถดึงศักยภาพอันล้ำค่าให้สามารถออกฤทธิ์ได้อย่างโดดเด่นกว่าวิธีการเดิม การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นการสร้างเอกลักษณ์ให้ผลิตภัณฑ์ไทยจนสามารถสร้างมาตรฐานที่น่าเชื่อถือและขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

Discovery The Best Of Local Resources

การค้นคว้าหาสมุนไพรหรือพืชพรรณท้องถิ่นถือเป็นภารกิจของเราที่จะคัดสรรวัตถุดิบอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีววิทยาอย่างมาก สมุนไพรและพืชพรรณมากมายเฝ้ารอการถูกค้นพบและการเจียรไนด้วยเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูงให้เผยถึงคุณค่าที่แท้จริงต่อสุขภาพและความงาม สมุนไพรและพืชพรรณเหล่านี้จึงเปรียบเหมือนขุมทรัพย์ของประเทศไทยที่พร้อมเผยโฉมสู่เวทีสากล

Discovery The Best Of Local Resources
Innovative ingredient for your product

Innovative ingredient for your product

เพียงแค่มีสมบัติล้ำค่าอย่างสมุนไพรและพืชพรรณคงไม่เพียงพอที่จะทำให้โดดเด่นท่ามกลางคู่แข่งในอุตสาหกรรมจากทั่วทุกมุมโลก QuaTech (ควอเทค) นำเทคโนโลยีอันทันสมัยและองค์ความรู้ทางชีววิทยามาช่วยค้นหาสารสำคัญจึงเป็นการนำสิ่งที่ดีที่สุดในสมุนไพรและพืชพรรณแต่ละชนิดออกมา เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เป็นการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจที่ยากที่จะลอกเลียนแบบ

Quatech Ingredients

สารสกัดแซนโทนบริสุทธิ์

Purify Xantone

สารสกัดนาโนอิมัลชั่น

Nanoemulsion

สารสกัดแอนโทไซยานิน

Anthocyanin

สารสกัดบรอมีเลน

Bromelain

สารสกัดโปรตีนไฮโดรไลเซท

Protein Hydrolysate

สารสกัดอัลบูมิน

Albumin

สารสกัดโปรตีนเมล็ดมะม่วง

Mango Seed Protein

สารสกัดจากหมาก

Areca Nut Extract

สารสกัดจากแก่นมะหาด

Oxy Resveratrol

สารสกัดจากเห็ดออร์แกนิค

Organic Mushroom

นาโนสเฟียร์

Nanosphere

Sustainable growth for all stakeholder

Sustainable growth for all stakeholder

การพัฒนาสารสกัดจากสมุนไพรท้องถิ่น รวมถึงพืชผลทางการเกษตรที่มีการเพาะปลูกอยู่ในปัจจุบันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับทุกฝ่ายตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เริ่มต้นจากเกษตรกรที่เพาะปลูกสมุนไพร ผัก หรือผลไม้ แม้กระทั่งทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆอย่างบ่อน้ำแร่ แร่ธาตุต่างๆในดิน วัตถุดิบต่างๆเหล่านี้สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นคว้าวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นด้วยเทคโนโลยี ส่งมอบต่อให้ผู้บริโภคที่ได้รับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ตอบสนองในแง่การบำรุงรักษาสุขภาพและความงามด้วยสารสกัดจากธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง อีกทั้ง QuaTech (ควอเทค) ยังให้ความสำคัญกับพบกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน